Rezerwacja pokoi

Wyślij zapytanie

Witamy w systemie wstępnej rezerwacji pokoi Willi Aquarius.

Poniżej przygotowaliśmy krótki formularz który pozwoli Państwu zarezerwować wybrany pokój.

Przesłanie zapytania poprzez formularz nie jest jednoznaczne z rezerwacją pokoju. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności pokoi.  Wszystkie pola formularza są wymagane.


   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa Aquarius Jacek Okrój z siedzibą przy ul. Miłej 9, 84-105 Karwia.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  Regulamin rezerwacji i rozliczenia.

  • Po zapoznaniu się z ofertą Klient składa rezerwację pocztą elektroniczną używając formularza do rezerwacji. Po jej potwierdzeniu przez Wynajmującego następuje wstępna rezerwacja pokoju.
  • Klient jest zobowiązany w terminie 3 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek na rachunek bankowy Wynajmującego podany w zwrotnej poczcie elektronicznej. Przyjmuje się, że terminem wpłaty jest data wpłynięcia zadatku na konto Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.
  • W tytule przelewu proszę podać: termin pobytu, numer pokoju, ilość osób, ustaloną cenę pobytu, numer telefonu nadawcy.
  • Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku automatycznie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł. zwrócony w terminie 7 dni na konto wpłacającego.
  • Po wpłynięciu zadatku w uzgodnionym terminie Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji pokoju.
  • W przypadku anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku.
  • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 10.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
  • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna.