REGULAMIN

Willa Aquarius

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Zasady obowiązujące w czasie pobytu w obiekcie

 • Klienci Willi korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów obiektu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 • Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 • Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.
 • Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 • W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 07.00.
 • Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą na klucz podczas trwania ciszy nocnej.
 • Po godzinie 22:00 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone w ogrodzie oraz na balkonach.
 • Ośrodek nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi.
 • Korzystając z aneksu kuchennego, jego wyposażenia oraz lodówki prosimy o pozostawienie go w należytym porządku, a w dniu wyjazdu odniesienie naczyń na swoje miejsce.
 • Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking jest niestrzeżony.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy*) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie Państwa pobytu, a także usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia, właścicielą. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa będą wysłane na wskazany adres na koszt gościa lub pozostaną do zwrotu przy następnym pobycie.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.
 • Regulamin Willi Aquarius podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej www.aquarius-karwia.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w pokojach gościnnych. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011 r.
 • Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.
* za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie klucza gość będzie musiał ponieść karę w wysokości 50 zł.

Zasady rezerwacji i rozliczenia.

 • Po zapoznaniu się z ofertą Klient składa rezerwację telefoniczna lub pocztą elektroniczną używając formularza do rezerwacji. Po jej potwierdzeniu przez Wynajmującego następuje wstępna rezerwacja pokoju.
 • Klient jest zobowiązany w terminie 3 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek na rachunek bankowy Wynajmującego podany w zwrotnej poczcie elektronicznej. Przyjmuje się, że terminem wpłaty jest data wpłynięcia zadatku na konto Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.
 • Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku automatycznie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł. zwrócony w terminie 7 dni na konto wpłacającego.
 • Po wpłynięciu zadatku w uzgodnionym terminie Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji pokoju.
 • W przypadku anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku.
 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 10.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna.
Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu powyższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
Dziękujemy za uwagę, życzymy Państwu miłego pobytu w "Willi Aquarius".